fbpx

Siiami

logo Siiami

Panel klienta

Dofinansowanie na zatrudnienie obcokrajowca – jak z niego skorzystać?

Czy wiesz, że możesz otrzymać pieniądze na zatrudnienie pracownika spoza kraju? Sprawdź, jakie formy wsparcia funkcjonują na rynku i jak z nich skorzystać.
Dofinansowanie na zatrudnienie obcokrajowca

Spis treści

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapisz się do naszego newslettera!

W dzisiejszym świecie zatrudnianie pracowników spoza kraju staje się coraz bardziej powszechne i popularne. Obcokrajowcy to pracownicy pełni zapału i zaangażowania, dlatego cieszą się popularnością wśród pracodawców. Czy wiesz, że zatrudniając obywatela innego kraju, masz szansę otrzymać dofinansowanie?

Z naszego artykułu dowiesz się, na jakie formy wsparcia możesz liczyć, przez kogo są udzielane i jak z nich skorzystać. Mamy nadzieję, że znajdziesz tu odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania.

Czy firmy mogą dostać dofinansowanie do zatrudnienia cudzoziemców?

Jeśli chcesz na terytorium Polski zatrudnić pracownika z innego kraju, możesz dostać na ten cel dofinansowanie. W Polsce istnieją różne programy wsparcia dla firm zatrudniających cudzoziemców. Zazwyczaj możesz liczyć, między innymi, na dotacje na szkolenia, dofinansowanie na stworzenie stanowiska pracy, czy różnego rodzaju ulgi podatkowe.

Dodatkowo w naszym kraju nadal bardzo ważna jest kwestia pomocy obywatelom Ukrainy. Właśnie dlatego w wielu instytucjach samorządowych istnieją specjalne programy dla firm, gdzie zatrudniani są obywatele Ukrainy, którzy wyjechali z kraju objętego konfliktem zbrojnym i legalnie przebywają w Polsce.

Szczegółowe informacje, w tym warunki, jakie należy spełnić, każdorazowo przedstawiane są w dedykowanym programie.

Jakie instytucje rynku pracy oferują dofinansowanie na zatrudnienie obcokrajowca?

Istnieje kilka instytucji, w których masz szansę otrzymać wsparcie finansowe na zatrudnienie Ukraińca, czy obywatela jakiegokolwiek innego kraju. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Powiatowy Urząd Pracy

W urzędach pracy często prowadzone są programy dotyczące promocji zatrudnienia obywateli innych krajów. Mogą to być pieniądze na rozwój przedsiębiorstwa zatrudniającego obcokrajowców czy pieniądze na stworzenie stanowiska pracy. O szczegóły najlepiej zapytać w Powiatowym Urzędzie Pracy.

PARP, czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

To agencja, która ma różne programy przedsiębiorców. Zazwyczaj są to pieniądze na szkolenia czy dotacje na rozwój.

Europejski Fundusz Społeczny

EFS to często programy, w których można zdobyć środki na aktywizację cudzoziemców. Stworzenie nowego miejsca pracy może być dotowane przez tę instytucję.

Jaką pomoc przy zatrudnianiu obcokrajowca można otrzymać z Powiatowego Urzędu Pracy?

Urzędy Pracy to instytucje, które oferują nie tylko materialne wsparcie. Ułatwiają podjęcie zatrudnienia przez obcokrajowca, wspierają w formalnościach, oferują dedykowane programy szkoleniowe.

Co jeszcze? Możesz liczyć też na usługi doradcze. W Urzędach Pracy zatrudnieni są specjaliści z wielu dziedzin, którzy będą w stanie ułatwić Ci wybór i przystąpienie do konkretnego programu wsparcia.

Jeśli jesteś zainteresowany taką formą pomocy, powinieneś udać się do właściwego Urzędu Pracy i przedstawić swoją sytuację.

Jakie są rodzaje możliwego do uzyskania wsparcia?

W wielu instytucjach rynku pracy możesz znaleźć różne programy wsparcia, jeśli planujesz zatrudnić obcokrajowca. Jakie są podstawowe formy wsparcia, na jakie mogą liczyć przedsiębiorcy?

 1. Dotacje na szkolenia pracowników. Środki zdobyte w ten sposób mogą pomóc w pokryciu kosztów szkoleń związanych z adaptacją do nowych zadań lub wymagań zawodowych.
 2. Firmy działające w specjalnych strefach ekonomicznych mogą korzystać z różnych form wsparcia, w tym dotacji na inwestycje, czy rozwój stanowiska pracy cudzoziemców.
 3. Programy rządowe. Rządowe agencje, takie wspomniany wyżej PARP lub Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, oferują różne programy wsparcia dla przedsiębiorstw, które mogą również dotyczyć zatrudnienia cudzoziemców. Mogą to być na przykład dotacje na rozwój biznesu lub finansowanie projektów innowacyjnych pracodawcy.
 4. W niektórych przypadkach firmy zatrudniające cudzoziemców mogą mieć prawo do ulg podatkowych, które zmniejszają obciążenia podatkowe związane z zatrudnieniem pracowników spoza kraju.
 5. Usługi doradcze i szkolenia. Różne organizacje pozarządowe oferują wsparcie w zakresie adaptacji i integracji cudzoziemskich pracowników, co może obejmować szkolenia z języka polskiego, kultury biznesowej czy prawa pracy.

Program aktywizacyjny dla cudzoziemców

Bardzo dużą popularnością cieszył się konkurs ofert “Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na 2022-2023 r.”. To była pierwsza część projektu w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców, który przewidziano na czas 2022-2025 r.

W konkursie samorządy, organizacje pozarządowe i instytucje rynku pracy miały możliwość ubiegania się o środki z Funduszu Pracy na wsparcie aktywizacji zawodowej oraz integracji cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce. Pierwsza edycja programu koncentrowała się głównie na obywatelach Ukrainy i Afganistanu.

Warto śledzić rządowe strony i programy, ponieważ różne projekty pojawiają się dość często.

Zatrudnienie obcokrajowca – zezwolenie na pracę, podstawowe zasady

Jeśli cudzoziemiec przebywa na terenie Polski, między innymi, w celach zarobkowych i chce pracować, to podstawowym wymogiem jest posiadanie przez niego zezwolenia na pracę. Należy pamiętać, że o takie zezwolenie złożyć wniosek powinien pracodawca.

Co musisz wiedzieć o tej zasadzie?

 • wydanie zezwolenia następuje na podstawie dedykowanego wniosku, który trzeba złożyć u Wojewody,
 • możesz zatrudnić obcokrajowca w oparciu o zezwolenie na pracę sezonową.

Kiedy zezwolenie na pracę nie jest potrzebne?

Otrzymać zezwolenie muszą wszystkie osoby, z wyjątkiem między innymi:

 • obywateli Unii Europejskiej,
 • obywateli EOG,
 • obywateli Szwajcarii,
 • uchodźców,
 • osób posiadających kartę Polaka.

Jak zatrudnić obcokrajowca w Polsce?

Jeśli chcesz zatrudnić cudzoziemca w Polsce, musisz pamiętać o kilku punktach, które jako pracodawca musisz zrealizować.

 1. W pierwszej kolejności upewnij się, że obcokrajowiec ma prawo pracować (np. posiada zezwolenie na pracę, kartę pobytu stałego lub na pobyt czasowy, jest uchodźcą lub obywatelem UE) i ma odpowiednie zezwolenie na pracę lub wizę.
 2. Jeśli wymogi formalne zostały spełnione, zawrzyj umowę zgodnie z prawem pracy, niezależnie od wymiaru czasu pracy. Zawarcie umowy jest konieczne. Zatrudnianie “na czarno” jest w Polsce nielegalne i surowo karane!
 3. Upewnij się, że nowy pracownik ma wszystkie wymagane świadczenia i ubezpieczenia, dopuszczające do podjęcia zatrudnienia.
 4. W razie potrzeby skonsultuj się z prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy lub zatrudnieniu cudzoziemców.

Więcej przydatnych informacji na temat zatrudniania obcokrajowców znajdziesz w naszym innym artykule na ten temat.

A jeśli potrzebujesz porady prawnej w sprawie, skontaktuj się z nami i sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

Jakie dokumenty są niezbędne przy powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Aby powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi, pracodawca musi złożyć wniosek o wpis do ewidencji oświadczeń w odpowiednim Urzędzie Pracy. Wypełnienie danych oraz przygotowanie oświadczenia są kluczowymi krokami w tym procesie. Konieczne jest dostarczenie następujących dokumentów:

 • oświadczenia o niekaralności podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi,
 • dokumentu tożsamości pracodawcy,
 • pełnomocnictwa, jeśli oświadczenie składane jest przez pełnomocnika,
 • potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (w przypadku składania oświadczenia przez pełnomocnika),
 • dowodu wniesienia opłaty za złożenie oświadczenia.

Zapewnienie kompletności i poprawności dokumentacji jest niezbędne dla prawidłowego procesu powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Legalizacja obcokrajowca w Polsce/Karta Polaka – oferta Siiami

Zanim obcokrajowiec podejmie pracę w Polsce, musi przebywać na terytorium naszego kraju legalnie.

W kontekście legalizacji pobytu cudzoziemca nasza firma stawia nie tylko na dostarczenie wsparcia w procesie formalnym, obejmującym złożenie stosownych wniosków, ale również oferuje pełen wachlarz konsultacji i doradztwa.

Nasza oferta to kompleksowa pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumentów oraz wyjaśnienie skomplikowanych procedur związanych z legalizacją. Wierzymy, że każdy, kto aspiruje do legalnej pracy i rozwoju w Polsce, powinien mieć łatwy dostęp do profesjonalnego wsparcia.

Nasze usługi są dostępne dla wszystkich zainteresowanych, a atrakcyjne ceny, które u nas startują już od 300 zł netto, są gwarancją naszego zobowiązania do uczynienia tych procesów jak najbardziej przystępnymi.

Zatrudnij obcokrajowca z pomocą naszych usług prawnych

Z naszymi usługami prawnymi z łatwością zatrudnisz obcokrajowca!

Nasza firma oferuje kompleksowe wsparcie w procesie zatrudniania cudzoziemców oraz w spełnianiu wszelkich wymogów dotyczących posiadania zezwolenia na wykonywanie pracy, pobyt czasowy czy pobyt stały.

Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu niezbędnych dokumentów w celu uzyskania zezwoleń na pobyt w różnych sytuacjach. Nasz zespół to wysoko wykwalifikowani prawnicy, którzy są gotowi do szczegółowego wyjaśnienia wszystkich aspektów związanych z procesem uzyskiwania zezwoleń oraz do udzielenia pomocy klientom w różnorodnych sytuacjach. Bez względu na to, czy jesteś osobą prywatną, czy przedsiębiorstwem, możesz liczyć na naszą profesjonalną obsługę.

Oferujemy wsparcie na każdym etapie, udzielamy kompleksowych konsultacji i pomagamy w przygotowaniu pełnego pakietu dokumentów dla każdego klienta. Poznaj naszą ofertę i przekonaj się, jak możemy Ci pomóc.

Spis treści

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapisz się na darmową konsultację!

Zamów darmową wycenę?

Siiami