Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce

Czym jest JDG

Jak i w innych krajach, w Polsce najłatwiejszym sposobem na biznes jest prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG). W ten sposób działalność zarobkową jest prowadzona indywidualnie przez jedną osobę we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.
Dla indywidualnego przedsiębiorcy wszystkie procedury administracyjne są maksymalnie uproszczone, aby każdy mógł bez trudności założyć własny biznes ( w odróżnieniu od założenia i prowadzenia firmy).

Umów się na konsultację


Ostatnio forma prowadzenia biznesu JDG stała się często wykorzystywana jako alternatywa dla tradycyjnych relacji między pracodawcą a pracownikiem, zwłaszcza w branży IT. Wygląda to tak: specjalista zakłada JDG i jako przedsiębiorca zamiast dotychczasowej umowy o pracę zawiera ze swoją firmą umowę B2B. Ten rodzaj współpracy jest obecnie najkorzystniejszy dla obu stron pod względem podatkowym i jednocześnie w pełni spełnia wymagania polskiego prawa.

Ważne! Jeśli od początku pracujesz u pracodawcy na podstawie umowy o pracę, a potem rezygnujesz, to możesz pracować u tego samego pracodawcy na podstawie umowy B2B jako indywidualny przedsiębiorca tylko w systemie podatkowym ogólnym i liniowym, ponieważ systemu uproszczonego (ryczałtu) nie można stosować przez okres 5 lat.

Kto może założyć JDG

O zakładanie JDG w Polsce mogą się ubiegać nie tylko obywatele kraju, ale także cudzoziemcy. Jednak nie dotyczy to wszystkich, ale tylko tych, którzy spełniają określone warunki:

 • posiadanie wizy PBH. W ramach programu Poland. Business Harbor wizę uzyskują specjaliści z branży IT, a także przedsiębiorcy planujący zainwestować w polską gospodarkę lub przenieść biznes na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • posiadanie Karty Polaka. Informacje na ten temat są poniżej;
 • posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy, wydanego na podstawie małżeństwa z obywatelem lub łączenia rodziny z obywatelem Polski;
 • posiadanie zezwolenia na pobyt stały;
 • posiadanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej wydanego w Polsce;
 • bycie małżonką/małżonkiem obywatela Polski. Ale związany jest z tym pewien szczegół – oboje małżonków muszą mieszkać na terytorium RP;
 • posiadanie w Polsce zgody na pobyt ze względów humanitarnych, statusu uchodźcy, uzyskanie ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany itp.

Osobno warto zwrócić uwagę na sytuację dotyczącą obywateli Ukrainy: Ci, którzy przybyli do Polski przed 24 lutego 2022 r., mogą założyć JDG tylko wtedy, gdy mają zezwolenie na pobyt, status rezydenta lub pieczątkę w paszporcie potwierdzającą złożenie dokumentów na uzyskanie pobytu; Ci, którzy przekroczyli granicę po tej dacie, zakładają JDG na uproszczonych zasadach – wystarczy PESEL z oznaczeniem UKR.

JDG w Polsce dla posiadacza Karty Polaka

Posiadanie Karty Polaka znacznie upraszcza cały proces legalizacji – znacznie łatwiej uzyskać wizę krajową, także istnieje możliwość założenia JDG nawet w ten sam dzień, w którym cudzoziemiec wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Większość założonych przez naszą firmę JDG są rejestrowane na podstawie Karty Polaka, a także wizy Poland. Business Harbor.

Ale nie warto się martwić, nawet jeśli nie spełniasz żadnego z powyższych warunków dla obcokrajowców do założenia JDG w Polsce. Cudzoziemcy mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce jako osoba prawna – prowadząc Sp. Z. o. o., czyli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Co jest bardziej opłacalne – prowadzenie firmy czy jednoosobowej działalności gospodarczej?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, która forma prowadzenia działalności jest lepsza. Wszystko zależy od rodzaju zawodu, który planujesz prowadzić.

Dla małego przedsiębiorstwa w Polsce założenie JDG jest znacznie łatwiejszą opcją pod względem zarządzania działalnością gospodarczą, ale czasami również wymagana jest rejestracja firmy.

W przedstawionej poniżej tabeli wymieniliśmy plusy i minusy prowadzenia przedsiębiorstwa jako jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) oraz jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.).


Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG)
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o. o.)

Rejestracja przedsiębiorstwa


Łatwiej, szybciej i za darmo. Możliwa samodzielna rejestracja, ale lepiej skorzystać z darmowej oferty od Siiami

Należy uiścić opłatę. Naprawdę bardzo trudno jest poradzić sobie z rejestracją we własnym zakresie

Kto może założyć?


Potrzebna podstawa. Najczęściej spotykane – to wiza PBH, Karta Polaka, pobyt stały, status UKR

Każdy cudzoziemiec przebywający legalnie na terytorium Polski , nawet na podstawie wizy turystycznej. Ponadto, aby założyć firmę, nie potrzebna umowy najmu mieszkania – założyciele mogą mieszkać nawet w hotelu lub hostelu (w takim przypadku potrzebny jest adres siedziby firmy lub wirtualnego biura)

Ustalenie kapitału zakładowego


Nie jest wymagane

Jest wymagane. Minimalna kwota to 5000 zł

Forma opodatkowania


Można wybrać odpowiadającą formę opodatkowania. Do pewnego progu można nie płacić podatku VAT

Dostępny tylko ogólny system podatkowy

Czy trzeba odprowadzać składki do ZUS?


Tak, ale w okresie początkowym przedsiębiorcy przysługują ulgi

Tak

Koszt usług księgowych w Siiami


Od 185  zł miesięcznie (bez VAT) 

Od 300 zł miesięcznie (bez VAT)

Odpowiedzialność


Przedsiębiorca odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem osobistym

Odpowiedzialność finansowa jest ograniczona do majątku firmy

Czy można mieć partnera biznesowego?


Nie. Ale można zarządzać poprzez delegowanie zadań, uprawnień i obowiązków.

Tak. Kilku założycieli może wnieść kapitał początkowy na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz zatwierdzić to przez określenie udziałów każdego uczestnika i rozdzielając role partnerów (udziały, uczestnictwo w zarządzie, w procesie zarządzania itd.)

Czy jest podstawą dla uzyskania zezwolenia na pobyt?


Jest

Jest. Ale jest trochę trudniejsze pod kątem zebrania pakietu dokumentów


Ale każda sprawa jest indywidualna – Siiami jest gotowe rozważyć Twoją sytuację i udzielić bezpłatnej porady w zakresie wyboru najlepszej formy prowadzenia biznesu.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce – procedura krok po kroku

Rejestracja indywidualnego przedsiębiorcy w Polsce jest dość prosta – wszystko można załatwić online, nie ma potrzeby dostarczania wydrukowanych dokumentów do urzędów.

Przygotowaliśmy dla Ciebie instrukcję, który pozwoli zrozumieć procedurę rejestracji indywidualnej działalności gospodarczej:

 1. Najpierw należy uzyskać numer PESEL i posiadać podstawę prawną do założenia JDG: wizę Poland. Business Harbour, Kartę Polaka, stały pobyt, PESEL UKR itp.
 2. Wymagany jest również adres zamieszkania (z zawartą umową najmu tego mieszkania lub domu).
 3. Jeśli zamierzasz załatwić wszystko online bez wyjazdów z dokumentami do urzędów, to należy zarejestrować i potwierdzić Profil zaufany – za jego pomocą trzeba będzie podpisywać dokumenty elektroniczne.
 4. Wypełnić formularz CEIDG-1 ze strony biznes.gov.pl – należy podać swoje dane, adres rejestracji, wybrać kod działalności gospodarczej, formę opodatkowania podatkiem dochodowym (na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), wskazać konto bankowe itd.
 5. Podpisać wypełniony wniosek w Profilu zaufanym i wysłać go do rozpatrzenia.
 6. Uzyskać numery REGON i NIP. Nie trzeba podejmować w tym celu żadnych specjalnych czynności – zostaną one przypisane automatycznie podczas rejestracji JDG. Potwierdzenie rejestracji i nadania numerów zwykle trwa do 7 dni.

REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej) to dziewięciocyfrowy numer, którego każda firma potrzebuje do celów statystycznych.

NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) to dziesięciocyfrowy numer identyfikacyjny podatnika nadawany przez urząd skarbowy, który się pojawia na wszystkich Twoich fakturach i będzie używany do obliczania podatków.

 1. Zakładanie konta firmowego w banku nie jest obowiązkowe, istnieje również możliwość korzystania z konta osobistego. Jednak, jak pokazuje praktyka, jest to niewygodne – wśród transakcji zakupów w Biedronce trudno znaleźć transakcje JDG. A w trakcie kontroli skarbowej inspektorat może poprosić o wyjaśnienia dotyczące wpływów kwot na konto: jeśli korzystasz z konta osobistego dla prowadzenia biznesu jako indywidualny przedsiębiorca, to w przypadku niektórych transakcji będziesz musiał udowodnić, że był to prezent, spłata długu, sprzedaż używanego przedmiotu na Olx, a nie dochód z działalności gospodarczej.
 2. To wszystko, nic więcej nie trzeba – na tym etapie można zacząć pracować jako indywidualny przedsiębiorca w Polsce!

Ważne! Zdecydowanie nie zalecamy samodzielnego rejestrowania JDG korzystając z instrukcji na czacie lub historii znajomych. Mimo że sam proces jest dość prosty, są pewne niuanse, które należy wziąć pod uwagę przy wypełnianiu formularza CEIDG-1 (jak zarejestrować siebie i swoją rodzinę w ZUS, jaki system podatkowy i kod działalności wybrać, od której daty lepiej się zarejestrować itp.) Warto skontaktować się z Siiami: nasi prawnicy wytłumaczą Ci specyfikę prowadzenia biznesu w Polsce, opowiedzą o szczegółach systemu podatkowego w trybie online i pomogą krok po kroku zarejestrować przedsiębiorstwo na stronie biznes.gov.pl za pośrednictwem połączenia wideo. Jest to bezpłatny serwis dla osób planujących skorzystać z naszych usług księgowych.

Zostaw zgłoszenie na bezpłatną konsultację

Obowiązki indywidualnego przedsiębiorcy

Chcemy zaznaczyć, że prowadzenie działalności gospodarczej znacznie różni się od pracy na umowie o pracę. Tak, podczas pracy w firmie, pracownik musi tylko sumiennie pracować i za to regularnie otrzymuje wynagrodzenie na konto, a przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie swojego biznesu.

W tym za:

 • zawieranie umów z klientami;
 • prawidłowe wystawienie faktur;
 • księgowość;
 • przekazywanie informacji podatkowych i statystycznych;
 • poprawność deklaracji rozliczeniowych oraz terminowe opłacenie podatków i składek do ZUS;
 • przechowywanie dokumentów.

Aby nie rozpraszać się administracją biznesową, wielu indywidualnych przedsiębiorców i firm zleca księgowość i wypełnianie deklaracji podatkowych podmiotom zewnętrznym – pozwala im to skupić się na swojej pracy i mieć pewność, że wszystko jest w porządku z księgowością, podatkami i innymi dokumentami.

W firmie Siiami są doświadczeni księgowi i prawnicy – jesteśmy gotowi bezpłatnie założyć JDG i przyjąć na siebie jej pełną obsługę księgową.

Czy masz jakieś pytania?
Umów się na bezpłatną konsultację!

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole
Wybierz opcję
Menu