fbpx

Siiami

logo Siiami

Panel klienta

Uproszczona procedura zatrudnienia cudzoziemca

Spis treści

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapisz się do naszego newslettera!

W poniższym artykule przyjrzymy się zmianom w przepisach dotyczących uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Dowiesz się, jakie ułatwienia wprowadzono, jakie kategorie pracowników mogą skorzystać z uproszczeń oraz jak te zmiany wpływają na proces rekrutacji.

 

logo Siiami
Darmowa konsultacja z prawnikiem!
Promocja kończy się za
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Uproszczona procedura zatrudnienia cudzoziemca

Zatrudnienie cudzoziemca spoza Unii Europejskiej jest możliwe w uproszczonym trybie na podstawie oświadczenia. W takiej sytuacji wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga przeprowadzania szczegółowego procesu, związanego z koniecznością poszukiwania pracowników w lokalnym środowisku bezrobotnych czy spełniania innych skomplikowanych warunków.

W ten sposób można zatrudnić między innymi obywatela Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji czy Armenii. W tym celu należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Uproszczona procedura zatrudnienia cudzoziemca

Uzyskaj pomoc od Siiami

Skorzystaj ze wsparcia w przejściu przez uproszczoną procedurę zatrudniania cudzoziemca oferowanego przez Siiami! Udzielamy konsultacji i pomagamy w kompleksowym przygotowaniu pełnego pakietu dokumentów, wymaganego w uproszczonej procedurze zatrudniania cudzoziemca.

Zespół Siiami:

 • Szczegółowo informuje klienta o przebiegu procedury, aby zapewnić pełne zrozumienie procesu,

 • Koordynuje proces zbierania dokumentów i składanie ich w odpowiednim czasie w Urzędzie,

 • Zapewnia stały monitoring statusu wniosku, przyjmujemy wszelką korespondencję i w razie potrzeby przygotowuje dodatkowe niezbędne dokumenty.

Nasza usługa nie ogranicza się jedynie do wypełnienia ankiety i przesłania jej pocztą. Podczas trwania procesu, jesteśmy w stałym kontakcie z klientami. Zaufaj profesjonalizmowi naszego zespołu i zminimalizuj trudy związane z procedurą zatrudnienia. Skorzystaj z naszej usługi, a my zadbamy o resztę.

 

logo Siiami
Potrzebujesz porady prawnej?
Skontaktuj się z naszym prawnikiem i umów się na bezpłatną konsultację.

Najnowsze zmiany w uproszczonej procedurze zatrudnienia cudzoziemców

Zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców polegają między innymi na uproszczeniu procesu powierzenia pracy i wprowadzeniu możliwości złożenia elektronicznego oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Dzięki temu łatwiej będzie można powiadomić Urząd Pracy o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Może to pomóc w przekazywaniu informacji i dokumentacji, a także ochronić obcokrajowców przed nierównym traktowaniem i zaniżonym wynagrodzeniem.

Cyfryzacja składania oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy

Główną zmianą jest cyfryzacja procesu. Ma to na celu usprawnienie procedury wydawania zezwolenia na pracę dla obcokrajowców i zwiększenie bezpieczeństwa cudzoziemców w relacji z pracodawcą.

Automatyzacja procesu ma pomóc w weryfikacji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. System przeanalizuje czy pracodawcy przestrzegali warunków zatrudnienia w przeszłości, a także jaka jest wysokość wynagrodzenia cudzoziemca, w celu ochrony przed dysproporcją w płacy obywateli Polski, a obcokrajowców.

Proces cyfryzacji składania oświadczeń ma zostać wdrożony przez organy publiczne w ciągu dwóch lat.

Wymagany podpis elektroniczny

Zmiany w uproszczonej procedurze wnioskowania zakładają, że proces uzyskania zezwolenia w celu wykonywania pracy będzie odbywał się elektronicznie. W związku z tym konieczne będzie posiadanie elektronicznego podpisu zaufanego, zarówno przez pracodawcę, jak i cudzoziemca.

Po stronie pracodawcy leży obowiązek założenia konta na praca.gov.pl i dopełnienie wszystkich formalności za pomocą tego portalu, przed powierzeniem pracy cudzoziemcom.

Z kolei po stronie obcokrajowca będzie uzyskanie podpisu elektronicznego i dostępu do profilu w systemie elektronicznego składania wniosków i otrzymywania decyzji, gdzie będzie mógł na bieżąco śledzić decyzje związane z postępowaniami administracyjnymi, w których jest stroną czy procedury legalizujące jego pracę, zainicjowane przez pracodawcę.

Czas oczekiwania na zezwolenia na pracę

Krótszy czas oczekiwania na zwolnienia na pracę

Zezwolenie na pracę jest udzielane po wpisaniu oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi do ewidencji w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla sprawy. Na rozpatrzenie oświadczenia przez Właściwy Powiatowy Urząd Pracy czeka się:

 • 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia przez Urząd, jeśli sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego,

 • 30 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia, jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,

 • w szczególnie skomplikowanych sprawach będą to 2 miesiące od dnia kiedy oświadczenie zostało złożone.

Po wprowadzonej automatyzacji procesu przewidywany czas oczekiwania wydanie zezwolenia na podjęcie pracy przez cudzoziemca może ulec znacznemu skróceniu, dzięki uproszczeniu przepływu informacji i dokumentów.

 

logo Siiami
Nasi prawnicy pomogą Ci w otrzymaniu zezwolenia na pobyt w Polsce.

Ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców po podjęciu pracy

Do obowiązków pracodawcy należy zgłoszenie pracownika niebędącego obywatelem Polski do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych. Pracodawca ma na to 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wskazanej w umowie zawartej z cudzoziemcem.

Po zgłoszeniu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych cudzoziemiec ma prawo do korzystania ze służby zdrowia, świadczeń chorobowych i z tytułu macierzyństwa.

Minimalne wynagrodzenie

Minimalna kwota wynagrodzenia pracy cudzoziemca w 2024 roku nie może być niższe niż ustanowiona płaca minimalna, tj.

 • 4242 zł brutto od stycznia 2024,

 • 4300 zł brutto od lipca 2024.

Natomiast w przypadku stawki godzinowej, minimalne wynagrodzenie nie może być niższe niż 27,70 brutto, a od 1 lipca 28,10 zł brutto.

Procedury w przypadku odmowy zezwolenia na pracę cudzoziemców

W przypadku odmowy wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń, wnioskodawcy przysługuje 14 dni na odwołanie się od decyzji. W tym celu należy złożyć odwołanie za pośrednictwem starosty do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Przedłużanie dokumentów legalizujących pracę

Jednym z kluczowych elementów nowego podejścia jest eliminacja konieczności uzyskania zezwolenia na podjęcie pracy przy upływie ważności dotychczasowego zezwolenia. To krok mający na celu odciążenie urzędów.

Dotychczasowa praktyka, która wymagała ponownego uruchamiania pełnej procedury wydania zezwolenia na pracę jedynie z powodu upływu jego okresu ważności, została zastąpiona bardziej efektywnym podejściem.

Jeśli podmiot zatrudniający złoży wniosek o wydanie kolejnego zezwolenia w celu kontynuacji pracy na tym samym stanowisku lub w tym samym rodzaju pracy, a wniosek jest kompletny formalnie lub ewentualne braki formalne zostaną uzupełnione na czas, praca cudzoziemca będzie uznawana za legalną wraz z upływem okresu ważności oświadczenia dnia, do momentu, w którym decyzja w sprawie nowego zezwolenia stanie się ostateczna.

Innym ważnym aspektem projektu jest zobowiązanie wojewody do priorytetowego rozpatrywania wniosków składanych w ramach przedłużenia. To istotne ułatwienie zarówno dla organów administracyjnych, jak i pracodawców. Skraca procedury i usprawnia procesy związane z legalnym zatrudnieniem cudzoziemców, traktując ich zatrudnienie jako stałe i długofalowe.

Jakie dokumenty są wymagane do zatrudnienia cudzoziemca?

Dokumenty wymagane do zatrudnienia cudzoziemca

Aby uzyskać zezwolenia na pracę cudzoziemca, należy złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwy dla sprawy. Dokumenty, które należy do niego załączyć to:

 • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,

 • oświadczenie o niekaralności pracodawcy,

 • dokument tożsamości,

 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych (jeśli wniosek jest składany przez pełnomocnika),

 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo,

 • dowód wniesienia opłaty za złożenie oświadczenia.

Zmiany w karach za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca

Zmiany dotyczą też zakresu kar przewidzianych za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca lub niewłaściwe zawarcie umowy, tj. w języku niezrozumiałym dla obcokrajowca. Kara pieniężna za takie działanie to od 1 000 zł do nawet 30 000 zł.

 

logo Siiami
Bezpłatna konsultacja prawna od Siiami
Wypełnij formularz, a skontaktuje się z Tobą prawnik Siiami.
PROMOCJA KOŃCZY SIĘ ZA
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Uproszczona procedura zatrudnienia cudzoziemca z Siiami

Chcesz podjąć pracę w Polsce, ale przerażają Cię formalności, które musisz spełnić? Skorzystaj z profesjonalnej pomocy i przejdź przez proces zatrudniania cudzoziemca bez problemów!

W Siiami posiadamy doświadczenie w przeprowadzaniu cudzoziemców przez uproszczoną procedurę zatrudniania. Współpracujemy z firmami i z osobami fizycznymi. Wielu naszych klientów z powodzeniem rozpoczęło już pracę w Polsce!

Skorzystaj z naszej oferty i zyskaj wsparcie prawników, którzy śledzą wszelkie zmiany w przepisach dotyczących zatrudnienia cudzoziemców i wyjaśnią Ci wszystkie niuanse związane z uproszczoną procedurą zatrudniania cudzoziemców.

Nie zwlekaj z realizacją swoich zawodowych planów w Polsce! Skorzystaj z naszej pomocy i przekonaj się, że uproszczona procedura zatrudnienia cudzoziemca może być prostsza, niż myślisz. Skontaktuj się z nami już dziś i rozpocznij nowy rozdział w swojej karierze!

Spis treści

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapisz się na darmową konsultację!

Zamów darmową wycenę?

Siiami