Standardy pracy Key Account Managera (KAM) SIIAMI

KAM Siiami działa w oparciu o ustawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej, a także zgodnie z odpowiednimi standardami pracy.

Standardy obsługi mają na celu koordynację relacji między KAM a Klientem w celu osiągnięcia jak najbardziej efektywnej współpracy.

Odpowiedzialność KAM-a:

Odpowiedzi na pytania klientów związane z księgowością.

Przestrzeganie terminów udzielania odpowiedzi klientowi w formie pisemnej nie później niż 24 godziny z uwzględnieniem godzin pracy.

Inicjowanie dialogu w razie wystąpienia potrzeby.

Onboarding klienta:

1. Wysłanie listu powitalnego (przebieg współpracy z SIIAMI);

2. Zapewnienie przewodników (lista poniżej);

3. Uzyskanie pełnomocnictwa;

4. Doprecyzowanie kodu i rodzaju działalności;

5. Ustalenie potrzeby rejestracji do VAT (VAT-R / VAT-UE).

Zalecenia dotyczące komunikacji z ZUS i Urzędem Skarbowym.

Analiza podstawowych dokumentów klienta przy zmianie biura księgowego.

KAM nie ponosi odpowiedzialności za:

KAM nie uczy klienta obliczania podatków.

Nie zawiesza ani nie likwiduje indywidualnego przedsiębiorcy (JDG) / osoby prawnej klienta w ramach pakietu usług;

Nie prowadzi konsultacji dotyczących kont osobistych klienta (konto osobiste klienta w aplikacjach bankowych, konto osobiste na stronach rządowych);

Nie wystawia klientowi faktury w ramach pakietu usług.

Odpowiedzialność klienta:

Samodzielne prowadzenie przedsiębiorstwa i podejmowanie decyzji.

Współdziałanie z KAM w godzinach pracy.

Przestrzeganie terminów składania wszystkich dokumentów do obliczania podatków.

Onboarding klienta:

1. Badanie listu powitalnego, umowy, standardów i przewodników;

2. Udzielenie pełnomocnictwa do składania deklaracji podatkowych;

3. Samodzielne korzystanie z przewodników;

4. Wykonywanie poleceń menadżera przy rejestracji do VAT (VAT-R / VAT-UE).

Samodzielna komunikacja z ZUS i Urzędem Skarbowym, w tym wymiana korespondencji.

Dostarczenie pełnej podstawowej dokumentacji przy zmianie biura księgowego.

Klient ma prawo:

Samodzielnego przestudiowania wątków związanych z opodatkowaniem w Polsce.

Skorzystania z usług dodatkowych zgodnie z cennikiem.

Menu