Rejestracja osób prawnych w Polsce

Zanim zarejestrujesz firmę w Polsce, oceń sytuację – być może dla Twoich celów wystarczy zarejestrować indywidualną działalność gospodarczą. Dowiedz się więcej o rejestracji indywidualnego przedsiębiorcy w Polsce.

Aby uzyskać konsultację
Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole
Wybierz opcję


Każdy cudzoziemiec może zarejestrować podmiot prawny w Polsce, w tym cudzoziemcy z Białorusi, Ukrainy i Rosji. W przeciwieństwie do JDG, nie ma tu wymogu posiadania określonego rodzaju wizy, odpowiedniego statusu prawnego ani Karty Polaka. Podpowiadamy, jak otworzyć firmę w Polsce.

Istnieje kilka najpowszechniejszych rodzajów podmiotów prawnych, które są najczęściej rejestrowane przez cudzoziemców:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o. o.) to polski odpowiednik takich spółek jak „ООО” w Białorusi i Rosji oraz „ТОВ” w Ukrainie. Kapitał zakładowy przedsiębiorstwa w rodzaju spółki z o.o. nie może być niższy niż 5000 zł. Ze względu na łatwość rejestracji ta forma podmiotowości prawnej jest najpopularniejszą wśród cudzoziemców;
 • spółka akcyjna (S.A.) to polski odpowiednik takich spółek jak „АО” w Białorusi i Rosji lub „AT” w Ukrainie. Kapitał zakładowy przedsiębiorstwa typu S.A. musi wynosić co najmniej 100 000 zł;
 • przedstawicielstwo firmy zagranicznej – forma prawna przedsiębiorstwa, które może działać jako przedstawicielstwo zagranicznej firmy z innego państwa. Jeśli planuje się, że działalność będzie niewielka, związana z sektorem IT, wówczas najprościej będzie umówić się na wirtualną reprezentację.

Otworzenie firmy w Polsce, a nie w innych krajach jest korzystniejsze z kilku powodów:

 • procedura rejestracji jest dosyć szybka;
 • pobyt w kraju nie jest wymagany – wszystko można załatwić online;
 • nie potrzebujesz polskich partnerów w zarządzie i w procesie zarządzania;
 • pracownicy mogą być cudzoziemcami;
 • brak obowiązku inwestowania w nieruchomości lub środki trwałe;
 • niewielka wysokość kapitału zakładowego;
 • założyciele ryzykują jedynie kapitałem zakładowym i aktywami spółki, a nie majątkiem osobistym;
 • możesz prowadzić działalność gospodarczą tak w Polsce, jak również we wszystkich krajach UE;
 • masz prawo do wizy lub zezwolenia na pobyt;
 • dostępność kredytów w bankach europejskich i leasingu;
 • możesz otrzymać unijne dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Kto może otworzyć spółkę w Polsce

Każdy cudzoziemiec może zarejestrować działalność gospodarczą w formie osoby prawnej, a nie JDG. Lista wymagań jest dość krótka:

 • bycie osobą pełnoletnią;
 • posiadanie ważnego paszportu, którego termin ważności jest większy niż 1 rok;
 • posiadanie doświadczenia w zakresie przedsiębiorczości.

W przypadku tego ostatniego wymogu ustawodawstwo nie wymienia dokumentów mogących potwierdzić takie doświadczenie, więc prawie zawsze jest to formalność.

Państwo polskie wprowadziło niewielkie ograniczenia w działalności firm założonych przez cudzoziemców: nie mają one prawa do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (ubezpieczenia emerytalne, życia i majątku), reasekuracji, zarządzania finansami na rynku, a także prowadzenia działalności w centralnym systemie bankowym kraju.

Ważne! Jeśli posiadasz określony status pobytu w Polsce, w tym Kartę Polaka, wizę PBH, zezwolenie na pobyt stały lub PESEL z oznaczeniem UKR (granica z Ukrainą została przekroczona po 24 lutego), to możesz zarejestrować JDG. Być może to ci wystarczy.

Jak zarejestrować działalność gospodarczą

Istnieją dwa sposoby założenia spółki:

 • w formie aktu notarialnego;
 • przez Internet.

Każda z metod ma swoje zalety – na przykład po potwierdzeniu notarialnym możesz przepisać w statucie dowolne punkty dotyczące interakcji partnerów i pracy firmy. Ale teraz większość przedsiębiorców wybiera procedurę online – elektroniczna rejestracja firmy w Polsce jest znacznie łatwiejsza i szybsza.

Przy otwieraniu nie trzeba przebywać na terytorium RP, ale najszybszą opcją byłby przyjazd do kraju (w celu odebrania numeru PESEL i zamówienia podpisów elektronicznych członków zarządu), a następnie zarejestrowanie spółki online przez system S24.

Procedura rejestracji firmy

Przed przystąpieniem bezpośrednio do stworzenia osoby prawnej założyciele muszą przygotować i wypełnić wszystkie punkty z tej listy kontrolnej:

 • uzyskać numer PESEL;
 • założyć Profil zaufany (ePUAP) — podpis elektroniczny, którym będą podpisywane dokumenty;
 • posiadać adres zamieszkania w Polsce (adres w innych krajach nie będzie pasował – w takim przypadku do odbioru korespondencji potrzebny jest pełnomocnik);
 • zdecydować o nazwie spółki i sprawdzić, czy nie była ona wcześniej używana przez kogoś innego;
 • wybrać główny typ działalności firmy i do dziewięciu dodatkowych;
 • uzgodnić z innymi założycielami sposób podziału udziałów w funduszu statutowym.

Następnie musisz wygenerować kilka dokumentów:

 • oświadczenie o statusie cudzoziemca (wymagane, gdy ponad połowa udziałów jest w posiadaniu cudzoziemców lub spółek zagranicznych);
 • wykaz adresów członków zarządu do korespondencji;
 • lista wszystkich współzałożycieli.

Dokumenty powinny być wydrukowane i podpisane przez wszystkich założycieli. Podpisane oryginały należy zeskanować i zapisać w formacie PDF.

Dopiero potem możesz przejść bezpośrednio do procesu rejestracji firmy online. Odbywa się to poprzez portal S24 – należy założyć konto osobiste, a następnie kolejno wypełnić wszystkie wymagane pola. Wniosek i wszystkie dokumenty elektroniczne generowane przez portal S24 są podpisywane przez założycieli przy użyciu profilu zaufanego i wysyłane do sądu. Musisz także uiścić opłatę skarbową.

Rejestracja firmy trwa kilka dni, chyba że sąd zażąda dodatkowych dokumentów. Po rejestracji numeru podatnika (NIP), numeru statystycznego (REGON) oraz numeru ewidencji działalności gospodarczej (KRS) zostaną nadane automatycznie.

Ale jest jeszcze za wcześnie, aby rozpocząć działania. Najpierw musisz wykonać szereg obowiązkowych czynności:

 • zarejestrować się w CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych);
 • otworzyć konto bankowe;
 • podpisać umowę z firmą księgową dla obsługi (w razie potrzeby);
 • zarejestrować się w ZUS;
 • zarejestrować się w urzędzie skarbowym, urzędzie statystycznym i CEIDG (dla osób prowadzących JDG);
 • w razie potrzeby – zarejestrować się jako podatnik VAT.

Jeżeli specyfika działalności nie wymaga uzyskania dodatkowych specjalnych zezwoleń, możesz rozpocząć działalność gospodarczą.

Rejestracja firmy z Kartą Polaka lub zezwoleniem na pobyt

Posiadanie Karty Polaka lub zezwolenia na pobyt nie ma wpływu na otwarcie działalności w formie osoby prawnej – trzeba będzie przygotować wszystkie te same dokumenty i dokonać rejestracji online na portalu S24. Ale Karta Polaka, jak również posiadanie kilku innych statusów pobytu cudzoziemca w Polsce, daje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w formie indywidualnego przedsiębiorcy – jest to nieco łatwiejsze zarówno pod względem rejestracji, jak i prowadzenia działalności gospodarczej.

Porównujemy możliwości osób prawnych i indywidualnych przedsiębiorców

Jeżeli cudzoziemiec nie jest zaliczany do kategorii osób, które mają prawo do założenia JDG, wówczas praca za pośrednictwem osoby prawnej jest jedyną opcją prowadzenia działalności gospodarczej w kraju. Jeśli można wybrać między JDG a spółką z o. o., należy dokładnie rozważyć zalety i wady każdej z tych form działalności gospodarczej. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie tabelę porównawczą:

Kryterium

Założenie działalności gospodarczej

Kto może otworzyć

Posiadanie kapitału zakładowego

Czy istnieje możliwość zatrudnienia pracowników

Obciążenie podatkowe

Czy muszę odprowadzać składki do ZUS

Odpowiedzialność

Czy można mieć partnera biznesowego

Podstawa uzyskania zezwolenia na pobyt

JDG

Łatwiej, szybciej i za darmo. Możesz zarejestrować się sam, ale lepiej skorzystać z darmowej oferty od Siiami

Potrzebujesz określonej podstawy pobytu. Najczęściej spotykanymi dokumentami są wiza PBH, Karta Polaka, pobyt stały, status UKR

Nie jest wymagane

Tak

Możesz wybrać odpowiedni system podatkowy. Do pewnego progu można nie płacić podatku VAT

Tak, ale po raz pierwszy zyskujesz określone korzyści.

od 185 zł miesięcznie (bez VAT)

Przedsiębiorca odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem osobistym

Nie. Ale możesz zarządzać poprzez delegowanie zadań, uprawnień i obowiązków

Jest

Sp. Z o. o.

Musisz uiścić opłatę, bardzo trudno jest poradzić sobie z rejestracją na własną rękę

Każdy cudzoziemiec przebywający legalnie na terytorium Polski – nawet na podstawie wizy turystycznej. Ponadto, aby otworzyć firmę, nie potrzebujesz umowy najmu – założyciele mogą nawet mieszkać w hotelu lub hostelu (ale potrzebujesz adresu siedziby firmy lub wirtualnego biura)

Wymagane. Minimalna kwota wynosi 5000 zł

Oczywiście!

Tylko ogólny system podatkowy

Tak

od 1000 zł miesięcznie (bez VAT)

Odpowiedzialność jest ograniczona do majątku firmy

Tak. Kilku założycieli może wnieść kapitał początkowy na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz zatwierdzić to przez określenie udziałów każdego uczestnika i rozdzielając role partnerów (udziały, uczestnictwo w zarządzie, w procesie zarządzania itd.)

Jest. Ale trochę trudniej jest zebrać pakiet dokumentów

Należy pamiętać, że procedura założenia nowego biznesu wymaga przestrzegania wielu ważnych niuansów. Aby uniknąć pomyłek, radzimy nie robić tego samodzielnie, tylko skontaktować się z profesjonalnymi prawnikami – w Siiami bezpłatnie doradzimy Ci w w kwestiach związanych z założeniem działalności gospodarczej w Polsce, a także będziemy towarzyszyć Ci przy rejestracji Twojego nowego biznesu od etapu przygotowania dokumentów do rozpoczęcia działalności.

Czy masz jakieś pytania? Umów się na bezpłatną konsultację!
Menu