Cennik usług księgowych dla IP. Uproszczona księgowość. Ceny bez VAT

Cennik — księgowość uproszczona dla JDG

Nazwa pakietu dla działalności sektora IT 

Wartośćryczałt / karta podatkowa

Wartość – KPIR (zasady ogólne lub podatek liniowy)

Nazwa pakietu dla innych rodzajów działalności

Wartośćryczałt / karta podatkowa 

Wartość – KPIR (zasady ogólne lub podatek liniowy)

Ilość dokumentów w pakiecie

START IT

185 /mies.

235 /mies.

START

220 /mies.

420 /mies.

1-10

BUSINESS IT

245 /mies.

325 /mies.

BUSINESS

260 /mies.

500 /mies.

11-25

PREMIUM IT

475 /mies.

595 /mies.

PREMIUM

500 /mies.

700 /mies.

26-50

Program do wystawiania faktur z własnym logo

Księgowanie dokumentów ponad limit

Faktury walutowe (zakup/sprzedaż)

Usługa wirtualnego biura

Audyt księgowy za poprzedni okres

w cenie pakietu

6 zł/dokument

6 zł/dokument

100 zł/dokument

150 zł/dokument

USŁUGI DODATKOWE

NAZWA PAKIETU

Konsultacje księgowo-kadrowe – 200 zł/godz.,  
opłata za 15 minut

Porada księgowego (e-mail)    30 zł

Doradztwo podatkowe (e-mail)

Rozliczanie pojazdu (przebieg/ilość przejechanych km)

START IT/ START

200 zł/godz

1 w cenie

300 zł

20 zł

BUSINESS IT/ BUSINESS

1 godzina w cenie pakietu

2 w cenie w cenie pakietu

1 w cenie w cenie pakietu

1 w cenie w cenie pakietu

PREMIUM IT/ PREMIUM

1 godzina w cenie pakietu

3 w cenie pakietu

2 w cenie pakietu

2 w cenie pakietu

Kompleksowa obsługa podatników VAT (rozliczenie, tworzenie i składanie deklaracji VAT i UE)

Deklaracja roczna PIT

Korekta deklaracji VAT z winy klienta

Obliczanie rocznego udziału

Zmiana wpisu CEIDG (online)

Przygotowanie dokumentów do legalizacji pobytu w formie papierowej

Przygotowanie wniosku o IP BOX

Przygotowanie wniosku o indywidualną interpretację do US/ZUS

35 zł

w cenie pakietu

50 zł/godz

100 zł

50 zł

5 zł/dokument

0 zł przy zawiarciu umowy o świadczenie usługi zezwolenia na pobyt czasowy/stały z Probiznes Polska

1500 zł

od 150 zł

PERSONEL I WYNAGRODZENIA

NAZWA PAKIETU

START IT/ START

BUSINESS IT/ BUSINESS

PREMIUM IT/ PREMIUM

Obsługa kadrowo-płacowa

Sporządzanie listy płac

Obsługa PPK

Rejestracja/aktualizacja danych w ZUS

Sporządzanie deklaracji PIT 11/4/8 AR/IFT

Przygotowanie deklaracji PFRON

Korekta rozliczeń wynagrodzenia z winy klienta

Rozliczenie krajowej podróży służbowej 

Rozliczenie zagranicznej podróży służbowej/diet

Sporządzanie deklaracji do Głównego Urzędu Statystycznego

Przygotowanie umowy zlecenia/umowy o dzieło

Przygotowanie umowy o pracę

40 /pracownik

30 /pracownik

20 /pracownik

30

w cenie pakietu

40

50 zł

30

50

оd 100

40

50

USŁUGI DODATKOWE

Przygotowanie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

Przygotowanie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach w USA

Przygotowanie wniosku o CFR 1

Sporządzenie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi

Przygotowanie wniosku do wojewody w sprawie zezwolenia na pracę cudzoziemca (zezwolenie typu A)

Przygotowanie wniosku o wydanie zaświadczenia od starosty

100

100

100

100

100

100

Menu