fbpx

Siiami

logo Siiami

Panel klienta

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Spis treści

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapisz się do naszego newslettera!

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE to dokument umożliwiający cudzoziemcom legalny pobyt na terytorium Unii Europejskiej na okres dłuższy niż trzy miesiące. Posiadanie takiego zezwolenia daje szereg przywilejów, m.in. prawo do swobodnego przemieszczania się po terytorium Unii Europejskiej oraz dostęp do systemu opieki zdrowotnej i innych świadczeń socjalnych. Siiami oferuje obcokrajowcom pełne wsparcie i pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Współpraca z nami to gwarancja kompleksowej pomocy na każdym etapie tej procedury, począwszy od złożenia wniosku, poprzez monitorowanie postępów, aż do ostatecznego udzielenia zezwolenia.

 

logo Siiami
Darmowa konsultacja z prawnikiem!
Promocja kończy się za
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE z Siiami

Zespół Siiami oferuje profesjonalną pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Nasze wsparcie skierowane jest do wszystkich osób, które pragną legalnie przebywać na terytorium Unii Europejskiej przez dłuższy czas.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów? Ponieważ proces uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE często bywa skomplikowany i wymagający, a wszelkie błędy mogą prowadzić do opóźnień lub nawet do odrzucenia wniosku. Nasz doświadczony zespół zapewnia kompleksowe wsparcie, dzięki czemu każdy klient może być pewny, że jego sprawa będzie prowadzona profesjonalnie i skutecznie.

Oferujemy pomoc na każdym etapie procesu składania i rozpatrywania wniosku dotyczącego udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Nasze usługi obejmują:

 • Udzielanie profesjonalnych porad prawnych – Nasz zespół prawników specjalizuje się w sprawach związanych z imigracją i prawem europejskim. Udzielamy klientom wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pytania związane z procedurą uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta.

 • Pomoc w skompletowaniu dokumentów – Pomagamy klientom w zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów i formularzy wymaganych do złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

 • Indywidualne podejście do klienta – Każdy klient jest przez nas traktowany indywidualnie, a wszystkie podejmowane działania i procedury są dostosowywane do jego aktualnych potrzeb i sytuacji życiowej.

 • Monitorowanie statusu wniosku – Cały czas śledzimy postępy w rozpatrywaniu wniosku przez odpowiednie urzędy, informując klienta o każdej zmianie statusu jego sprawy.

 • Przyjmowanie korespondencji i kontakt z instytucjami – Jako pełnomocnik klienta, przyjmujemy wszelką korespondencję od urzędu oraz prowadzimy kontakt z odpowiednimi organami w celu uzyskania niezbędnych informacji i przyspieszenia procesu rozpatrywania wniosku.

Złożenie wniosku

Składanie wniosku dotyczącego udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej to dobre rozwiązanie dla osób, które zamierzają legalnie osiedlić się na terytorium Polski na dłuższy czas. Procedura ta może być skomplikowana i czasochłonna, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Firma Siiami oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie tego procesu, aby zapewnić klientom skuteczną pomoc i pewność, że ich wniosek będzie rozpatrzony szybko, sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jak wygląda procedura składania wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

 1. Przygotowanie dokumentów – Pierwszym krokiem jest zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających legalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do najważniejszych dokumentów należą m.in. ważny paszport, dokumenty potwierdzające status zatrudnienia lub inne źródło dochodu, a także dokumenty potwierdzające status osoby prowadzącej działalność gospodarczą lub studenta.

 2. Wypełnienie wniosku – Kolejnym krokiem jest wypełnienie odpowiedniego formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Wniosek można złożyć osobiście w odpowiednim urzędzie lub drogą elektroniczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Złożenie wniosku – Po przygotowaniu wszystkich dokumentów i wypełnieniu wniosku należy złożyć go w odpowiednim urzędzie na terytorium Polski. Ważne jest jednak, aby złożenie wniosku nastąpiło przed upływem ostatniego dnia legalnego pobytu na terytorium Polski, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji prawnych.

 4. Rozpatrzenie wniosku – Po złożeniu wniosku urząd przystępuje do jego rozpatrzenia. Procedura ta może potrwać nawet do 3 miesięcy, dlatego ważne jest regularne monitorowanie statusu wniosku i podejmowanie ewentualnych działań w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów lub udzielenia dodatkowych informacji.

 5. Udzielenie zezwolenia – Ostatecznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, następuje udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Klient otrzymuje oficjalne potwierdzenie decyzji w tej sprawie i może legalnie przebywać na terytorium Polski (w określonych przypadkach już od dnia złożenia wniosku) przez określony czas zgodnie z warunkami zezwolenia.

Termin złożenia wniosku

Osoba, która chce złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, powinna dokonać tego w odpowiednim urzędzie wojewódzkim zgodnie z miejscem swojego obecnego zamieszkania. Taki wniosek powinien być złożony nie później niż ostatniego dnia legalnego pobytu na terenie Polski.

W sytuacji, gdy wniosek składa osoba małoletnia, czynią to za nią rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie, lub też jeden z rodziców lub opiekunów w przypadku, gdy druga strona nie jest dostępna. Jeżeli taki wniosek nie zostanie złożony osobiście lub zostanie wysłany pocztą, po otrzymaniu dokumentu przez wojewodę, wnioskodawca będzie musiał stawić się w Urzędzie osobiście w wyznaczonym terminie. W przeciwnym razie wniosek może pozostać bez rozpatrzenia.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Uzyskanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej wymaga skompletowania odpowiednich dokumentów. Właściwe przygotowanie ma w tym przypadku bardzo istotne znaczenie, ponieważ może przyspieszyć i usprawnić całą procedurę, zapewniając szybsze i skuteczniejsze rozpatrzenie wniosku.

W celu złożenia kompletnego wniosku należy przygotować szereg dokumentów, w tym:

 • Dokument potwierdzający tożsamość – Paszport, dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca oraz jego obywatelstwo (wtedy gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży).

 • 4 podpisane fotografie biometryczne – Fotografie przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca, takie same, jak do polskiego paszportu. Warto zaznaczyć, że wykonane zdjęcia nie powinny być starsze niż 6 miesięcy.

 • Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej – Dokument (oryginał) potwierdzający wniesienie wymaganej opłaty skarbowej związanej ze złożeniem wniosku w odpowiednim Urzędzie.

 • Dokumenty potwierdzające dochód – Wymagane są zeznania PIT oraz dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu cudzoziemca, aby wykazać zdolność na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu wnioskodawcy.

 • Certyfikat znajomości języka polskiego – Dokument potwierdzający, że cudzoziemiec posiada odpowiedni poziom znajomości języka polskiego niezbędny do swobodnej komunikacji.

 • Aktualna umowa o pracę/zlecenie – Dokument potwierdzający zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Świadectwa edukacyjne – W przypadku osób kontynuujących naukę, mogą być wymagane dokumenty potwierdzające dotychczasowy poziom edukacji oraz ewentualne osiągnięcia akademickie (np. świadectwo ukończenia szkoły lub uczelni wyższej).

 • Potwierdzenie statusu rodzinnego: W przypadku wnioskodawców, którzy chcą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy dla swojej rodziny, mogą być wymagane dokumenty potwierdzające status rodziny, takie jak akt małżeństwa, urodzenia dzieci itp.

 • Potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego: Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego (lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia) na terytorium Polski również mogą być wymagane.

 • Aktualne zdjęcie wizowe – W przypadku cudzoziemców, którzy przybywają z krajów, dla których wymagana jest wiza wjazdowa do Polski, może być wymagane aktualne zdjęcie wizowe.

logo Siiami
Potrzebujesz porady prawnej?
Skontaktuj się z naszym prawnikiem i umów się na bezpłatną konsultację.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE – czym jest i jakie daje przywileje?

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE to dokument umożliwiający obywatelowi państwa trzeciego legalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez dłuższy czas. W odróżnieniu od zezwolenia na pobyt czasowy, które jest wydawane ze względu na określone okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE umożliwia cudzoziemcowi przebywanie w Polsce na stałe lub na dłuższy czas, bez konieczności uzyskiwania kolejnych zezwoleń.

Przywileje związane z uzyskaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE obejmują:

 • Prawo do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i bez ograniczeń czasowych – Oznacza to, że osoba będąca posiadaczem tego zezwolenia może legalnie i swobodnie przebywać na terenie Polski na stałe lub przez dłuższy okres czasu, niezależnie od celu swojego pobytu czy wykonywanej działalności.

 • Możliwość wykonywania pracy bez konieczności posiadania dodatkowego zezwolenia – Osoba posiadająca zezwolenie na pobyt rezydenta UE ma prawo do legalnego podjęcia pracy na terytorium Polski, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowych zezwoleń.

 • Dostęp do systemu opieki zdrowotnej i innych publicznych usług – Posiadacz zezwolenia ma prawo korzystać z polskiego systemu ochrony zdrowia oraz innych publicznych instytucji i świadczeń socjalnych na takich samych zasadach jak obywatele Polski.

 • Prawo do edukacji – Posiadacze takiego zezwolenia mają prawo do kontynuowania nauki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, co umożliwia im rozwijanie swoich umiejętności i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych.

 • Swobodne przemieszczanie się po terytorium Unii Europejskiej – Na podstawie zezwolenia, cudzoziemiec może swobodnie podróżować i przemieszczać się po krajach Unii Europejskiej zgodnie z przepisami dotyczącymi swobodnego przepływu osób.

 • Prawo do ubiegania się o obywatelstwo polskie po określonym okresie legalnego pobytu na terytorium Polski – Posiadacze zezwolenia na pobyt rezydenta UE mogą ubiegać się o nadanie obywatelstwa polskiego po spełnieniu określonych warunków, takich jak okres legalnego pobytu.

 • Gwarancja ochrony prawnej i równego traktowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – Osoby posiadające zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej mają zagwarantowane prawa i obowiązki zgodnie z polskim prawem oraz przepisami Unii Europejskiej.

 • Dostęp do programów integracyjnych – W niektórych krajach członkowskich UE istnieją specjalne programy integracyjne dedykowane rezydentom długoterminowym, które wspierają ich w adaptacji do nowego środowiska i społeczeństwa.

Dla kogo jest zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Osoby, które przebywają na terytorium Polski legalnie i nieprzerwanie co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku, mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie, osoba taka musi spełnić następujące warunki:

 • Źródło regularnego dochodu wystarczającego na utrzymanie – Osoba ubiegająca się o zezwolenie musi dysponować stabilnym źródłem dochodu, które pozwoli jej utrzymać się i pokryć wszelkie koszty związane z życiem na terytorium Polski. Dochód ten musi być na tyle wysoki, by zapewnić odpowiednią jakość życia, a także być źródłem stałych wpływów finansowych.

 • Ubezpieczenie zdrowotne – Kolejnym warunkiem jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. Osoba starająca się o zezwolenie musi potwierdzić, że posiada ubezpieczenie zdrowotne lub inną formę zabezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z publicznych środków, które zapewni jej dostęp do opieki medycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Potwierdzona znajomość języka polskiego – Ostatnim warunkiem jest posiadanie potwierdzonej znajomości języka polskiego. Osoba starająca się o zezwolenie musi udowodnić swoje umiejętności językowe poprzez odpowiednie certyfikaty lub egzaminy potwierdzające znajomość języka polskiego na wymaganym poziomie.

logo Siiami
Zamów darmową wycenę
Wypełnij formularz i otrzymaj wycenę dopasowaną do Twoich potrzeb

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE z Siiami

Siiami oferuje kompleksowe usługi dla osób, które pragną uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Nasi specjaliści służą kompleksową pomocą na każdym etapie składania wniosku. Od konsultacji i analizy indywidualnej sytuacji klienta po przygotowanie dokumentów, reprezentację przed instytucjami oraz monitorowanie statusu wniosku – zapewniamy wsparcie na każdym kroku.

Mamy duże doświadczenie w obsłudze spraw związanych z uzyskiwaniem zezwoleń na pobyt w Polsce. Dotychczas udało nam się pomóc wielu osobom w uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub w uzyskaniu polskiego obywatelstwa. Współpraca z nami to gwarancja indywidualnego podejścia do każdej sprawy oraz wysokiej jakości obsługi. Dążymy do osiągnięcia najlepszych wyników dla naszych klientów, dbając jednocześnie o ich zadowolenie i pełną satysfakcję z naszych usług.

Zdecyduj się na współpracę z Siiami i zaufaj profesjonalistom. Nasza firma zapewni Ci kompleksowe wsparcie oraz skuteczną pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Spis treści

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapisz się na darmową konsultację!

Zamów darmową wycenę?

Siiami