fbpx

Siiami

logo Siiami

Panel klienta

Karta stałego pobytu

Spis treści

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapisz się do naszego newslettera!

Karta stałego pobytu jest dokumentem potwierdzającym legalny pobyt obywatela państwa trzeciego na terytorium Polski na czas nieoznaczony. Mogą ubiegać się o nią m.in. posiadacze polskiego pochodzenia, posiadacze Karty Polaka oraz osoby mieszkające w Polsce od ponad 5 lat. Siiami oferuje obcokrajowcom kompleksowe wsparcie w uzyskaniu karty stałego pobytu w Polsce. Nasz zespół zapewnia pomoc na każdym etapie tego procesu, począwszy od analizy indywidualnej sytuacji każdego klienta, przez skompletowanie niezbędnych dokumentów, aż po reprezentację w urzędach i instytucjach. Dowiedz się, jak pomagamy naszym klientom w uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały w Polsce!

Karta stałego pobytu z Siiami

Siiami oferuje kompleksowe wsparcie w uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały w Polsce oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE w przypadku osób, które nie mają polskich korzeni. Gwarantujemy pełne zaangażowanie w cały proces, dzięki czemu nasi klienci muszą zająć się jedynie przedłożeniem wymaganych dokumentów i kilkukrotnym stawieniem się do Urzędu. Staramy się, aby cała procedura przebiegła szybko i sprawnie, abyśmy mogli jak najszybciej zapewnić naszym klientom legalny pobyt w Polsce.

Nasze usługi obejmują:

 • Instrukcję przebiegu procedury oraz udzielenie szczegółowych informacji o wymaganych dokumentach – Przygotowujemy kompleksową instrukcję, która krok po kroku wyjaśnia, jakie kroki należy podjąć i jakie dokumenty są niezbędne do ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały w Polsce lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Dzięki naszym wskazówkom, klient może być pewny, że niczego nie przeoczy i będzie w pełni przygotowany do spotkań w Urzędzie.

 • Koordynację zbierania pakietu dokumentów i złożenia ich we właściwym Urzędzie – Nasz zespół zajmuje się kompleksowym zarządzaniem procesem zbierania dokumentów, dbając o to, aby wszystkie wymagane dokumenty zostały zebrane i złożone w odpowiednim czasie i miejscu. Dzięki temu klient nie musi martwić się o logistykę ani o to, czy wszystkie dokumenty zostały dostarczone we właściwym terminie.

 • Monitorowanie postępu wniosku, obsługę korespondencji oraz przygotowywanie dodatkowych dokumentów dla Urzędu – Śledzimy status wniosku klienta i dbamy o to, aby był on na bieżąco z postępami w procesie uzyskiwania zezwolenia na pobyt stały w Polsce (dotyczy również zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE). Dodatkowo zajmujemy się całą korespondencją z Urzędem, a w razie potrzeby przygotowujemy dodatkowe dokumenty, aby maksymalnie ułatwić i przyspieszyć cały proces.

logo Siiami
Potrzebujesz zezwolenia na pobyt w Polsce?
Napisz do nas, a nasz prawnik pomoże Ci w zdobyciu odpowiednich dokumentów!

Jak wygląda proces uzyskania karty stałego pobytu w Polsce?

Proces uzyskania karty stałego pobytu w Polsce jest złożony i czasochłonny, jednak z profesjonalną pomocą można przejść go stosunkowo szybko i sprawnie.

Poniżej przedstawiamy kroki, które trzeba podjąć, aby uzyskać kartę stałego pobytu w Polsce.

 1. Złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy – Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy w odpowiednim urzędzie w Polsce. Wniosek ten może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Cudzoziemiec musi przedstawić dokumenty potwierdzające cel i warunki pobytu, takie jak umowa o pracę, studia lub inny dokument uprawniający do pobytu.

 2. Otrzymanie zezwolenia na pobyt czasowy – Po złożeniu wniosku, cudzoziemiec oczekuje na decyzję urzędu w sprawie przyznania zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku pozytywnej decyzji, otrzymuje on dokument potwierdzający prawo do pobytu w Polsce na określony czas.

 3. Przebywanie na terytorium Polski – W okresie obowiązywania zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego przez uprawnione organy, cudzoziemiec musi przebywać nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z warunkami określonymi w tym dokumencie. Należy unikać nielegalnego opuszczania kraju, aby nie naruszyć prawa migracyjnego.

 4. Złożenie wniosku o kartę pobytu stałego – Kolejnym etapem jest złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt stały. Można to zrobić w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski, jednak lepiej zrobić to wcześniej, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień.

 5. Rozpatrzenie wniosku o kartę stałego pobytu – Urząd odpowiedzialny za wydanie kart stałego pobytu rozpatruje wniosek, sprawdzając zgodność wszystkich dokumentów oraz spełnienie warunków i wymogów prawa migracyjnego.

 6. Udzielenie zezwolenia na pobyt stały – Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, cudzoziemiec otrzymuje zezwolenie na pobyt stały w Polsce. Jest to dokument potwierdzający prawo do legalnego i stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uzyskanie zezwolenia na pobyt stały z Siiami

Proces uzyskania zezwolenia na pobyt stały wydaje Ci się złożony i niejasny? Nie martw się! Siiami oferuje kompleksowe usługi cudzoziemcom, którzy pragną osiedlić się w Polsce na stałe.

Nasi specjaliści pomagają nie tylko w skompletowaniu i wysłaniu odpowiednich dokumentów, ale również zapewniają pełne wsparcie na każdym etapie tego procesu. Nasza usługa to nie tylko formalności – jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi klientami i w razie potrzeby udzielamy im fachowych porad prawnych. Dzięki temu, cały proces uzyskania karty pobytu stałego staje się znacznie łatwiejszy i bardziej zrozumiały.

Wniosek o kartę pobytu – jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania karty stałego pobytu?

Proces ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały w Polsce wymaga przygotowania odpowiednich dokumentów. Aby ułatwić cały proces, przygotowaliśmy listę niezbędnych dokumentów, które będą wymagane podczas składania takiego wniosku:

 • wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o uzyskanie zezwolenia na pobyt stały,

 • komplet 4 kolorowych fotografii wykonanych maksymalnie w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku,

 • kserokopia ważnego dokumentu podróży (lub inny dokument potwierdzający tożsamość jeśli klient nie posiada ważnego dokumentu podróży).

logo Siiami
Darmowa konsultacja w sprawie zezwolenia na pobyt w Polsce!
Promocja kończy się za
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Oprócz wymienionych dokumentów, mogą być również potrzebne dodatkowe dokumenty uzupełniające, w zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy. Poniżej znajduje się lista potencjalnych dokumentów, które mogą być wymagane lub zalecane:

 • aktualny odpis aktu małżeństwa,

 • kopia dowodu osobistego małżonka,

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

 • zaświadczenie o niekaralności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 5 lat.

Kto składa wniosek?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały w Polsce można złożyć osobiście w odpowiednim urzędzie lub wysłać pocztą. Jednak w przypadku tego drugiego rozwiązania konieczne będzie stawienie się osobiście po doręczeniu dokumentów do wojewody. Ważnym elementem składania wniosku jest również obowiązkowe złożenie odcisków linii papilarnych, co potwierdza tożsamość osoby ubiegającej się o zezwolenie.

Nasze biuro rachunkowe może pomóc nie tylko w wypełnieniu wniosku i skompletowaniu dokumentów, ale również w wysłaniu ich pocztą. Dodatkowo jako pełnomocnik, możemy odbierać wszelką korespondencję związana z wnioskiem i monitorować status procedury. Dzięki temu klient będzie miał pewność, że wszelkie formalności zostaną załatwione sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Karta pobytu stałego – kto może starać się o zezwolenie na pobyt stały?

O uzyskanie karty pobytu stałego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mogą starać się róże osoby, zależnie od ich statusu, pochodzenia, stanu cywilnego, czasu pobytu w Polsce, sytuacji rodzinnej i życiowej.

Poniżej przedstawiamy, kto może składać taki wniosek:

 • Osoby polskiego pochodzenia – Osoby, które posiadają polskie korzenie lub mają polskich przodków, mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały w Polsce.

 • Osoby pozostające w związku małżeńskim z obywatelem polskim – Partnerzy obywateli polskich, którzy zawarli związek małżeński uznawany przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej, mają możliwość złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt stały.

 • Osoby, które przebywają nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – O uzyskanie karty stałego pobytu może ubiegać się również cudzoziemca, który bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Polski przez określony czas.

 • Osoby, którym udzielono azylu – Osoby, którym ze względów humanitarnych udzielono na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azylu lub ochrony uzupełniającej również mogą mieć możliwość otrzymania karty pobytu stałego (w określonych przypadkach).

 • Dzieci cudzoziemców lub obywateli polskich pozostające pod ich władzą rodzicielską – Niepełnoletni, który jest dzieckiem cudzoziemca lub dzieckiem obywatela polskiego pozostającym pod jego władzą rodzicielską, również może starać się o uzyskanie zezwolenia na pobyt stały w Polsce.

Zezwolenie na pobyt stały z Siiami

Uzyskanie zezwolenia na pobyt stały w Polsce wymaga doświadczenia i znajomości przepisów. Współpraca z zespołem Siiami zapewni Ci pełne wsparcie na każdym etapie tego procesu i sprawi, że będziesz czuł się pewnie i komfortowo podczas ubiegania się o kartę stałego pobytu w Polsce.

Nasze wieloletnie doświadczenie oraz znajomość procedur administracyjnych pozwalają nam skutecznie pomagać klientom w składaniu wniosków o zezwolenie na pobyt stały. Korzystając z naszych usług, możesz mieć pewność, że wszystkie Twoje dokumenty zostaną odpowiednio przygotowane, a cały proces przebiegnie sprawnie i bezproblemowo.

Spis treści

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapisz się na darmową konsultację!

Zamów darmową wycenę?

Siiami